หาก Browser ที่ท่านใช้ไม่สนับสนุนองค์ประกอบของเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด Internet Explorer Browser เวอร์ชั่นใหม่ตามลิ้งค์ Download ได้ครับ

1