News Siamyon

กลุ่ม บริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมพาลูกค้าสยามยนต์ทัวร์ด้วยหัวใจ และได้ไปดูงานศูนย์กระจายอะไหล่สยามคูโบต้า เพื่อความเชื่อมั่นถึงความพร้อมต่อการให้บริการแก่เกษตรกรที่ใช้งานรถคูโบต้า และเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าว ลูกค้าจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตรถคูโบต้าทั้งรถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ทุกขั้นตอนต้องผ่านการตรวจเช็คตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิศวกรที่เป็นมืออาชีพ จากนั้นลูกค้าจะได้พบกับคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทีมงานคูโบต้า ที่จะมาทำการสาธิตสินค้าแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นงานไร่ งานนา ก่อสร้าง พืชผักเศรษฐกิจต่างๆที่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้าในการช่วยลดต้นทุนการเกษตร ผลตอบรับจากลูกค้าชอบกิจกรรมดีๆและมีสาระประโยชน์แบบนี้มาก เพราะได้นำความรู้เทคนิคที่ได้มาปรับใช้กับหน้างานจริงได้อีกด้วย

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด สาขาท่าวุ้ง-บ้านหมี่ จัดกิจกรรมสาธิตรถดำนา รุ่นใหม่ล่าสุด SPV-6CMD ขึ้น ที่ตำบลบางคู้ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจในการทดลองขับขี่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถดำนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกษตรกรให้ความสนใจเพื่อนำมาใช้ในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถเพิ่มรายได้จากการนำมารับจ้างได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับยุค4.0 นี้จริงๆ และได้รับเสียงจากเกษตรกรให้สยามยนต์แทรกเตอร์ได้นำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดีๆแบบนี้มาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรอีก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัท​ สยามยนต์แทรกเตอร์​​ จำกัด สาขาท่าวุ้ง-บ้านหมี่ ได้เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)และบริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน เรื่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต​ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์รถหยอดข้าวพร้อมติดเครื่องพ่นยาของ​คูโบต้า และยังร่วมรณรงค์ให้ความรู้ในการไถกลบตอซังเพื่อลดการเผาอีกด้วย ซึ่งเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับความรู้ในครั้งนี้กับสยามยนต์แทรกเตอร์กันเป็นจำนวนมาก

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด สาขาท่าวุ้ง-บ้านหมี่  จัดกิจกรรม “ สยามยนต์ คูโบต้า แกร่งสุดขีด ” เพื่อเปิดตัวรถแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นใหม่ MU5702  ในงานมีการแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างครบครัน พร้อมให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรในเรื่องอะไหล่ และบริการที่มีคุณภาพจากบุคคลากรมืออาชีพ ซึ่งภายในกิจกรรม มีการสาธิตและให้ลูกค้าทดลองขับสัมผัสกับสมรรถนะที่แท้จริง ดังสโลแกนที่ว่า MU5702 แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ได้ขึ้นขับขี่ ว่าคล่องตัว น่าจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยทีเดียว

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 ในวันจันทร์ที่ 8กันยายน2557โดยบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์จํากัดเป็นบริษัทท้องถิ่นรายเดียวในจังหวัดลพบุรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2556 คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า โครงการประกวดธรรมาภิบาล ธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดําเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว นํามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล “ในปีนี้มีธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นเป็นจํานวนมาก จาก 67 จังหวัด ทั่วประเทศ คัดเลือกธุรกิจที่มีคะแนนสูงสุดจังหวัดละ 2 รางวัล แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด 1 รางวัล และบริษัท จํากัด 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 118 ราย โดยในจํานวนนี้มีธุรกิจ