สยามยนต์

รางวัลแห่ง…ความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่ง…ความภาคภูมิใจ

   ในการประชุมผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี (President Award) เขตภาคกลางจากสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประกวดในทุกด้าน ได้แก่ศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับสูงสุด 5 Star Supreme, ธรรมภิบาลในงานบริการ ภาพลักษณ์ศูนย์บริการดีเด่น  ยอดขายยอดเยี่ยม รางวัลสยามคูโบต้าลิสซิ่ง (SKL Award) และรางวัลช่างเหรียญทอง นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทสยามยนต์ที่ได้มุ่งมั่นมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า  มาตลอด 36 ปี

Comments