สยามยนต์

โครงการมอบทุนการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ สนับสนุนกิจกรรมวันไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จำนวน 7 ทุน เป็นนักศึกษาที่ฝึกอาชีพกับทางบริษัทฯ และนักศึกษาลูกหลานเกษตรกร มีพฤติกรรมดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ ให้มั่นคงสู่การสร้างคนคุณภาพแก่สังคมต่อไป ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Comments