บริการของสยามยนต์ / แลกเปลี่ยนความรู้การเกษตร
 

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้รับรางวัล President Award ประจำปี 2022 ระดับ Gold Class B

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้รับรางวัล President Award ประจำปี 2022 ระดับ Gold Class B
จากที่ทางบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2022 ภายใต้ชื่อโครงการ “President Award” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของผู้แทนจำหน่ายอย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านอะไหล่ ด้านสินเชื่อ ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัล President Award จึงถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทสยามยนต์ที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

 24 total views,  1 views today