บริการของสยามยนต์ / ข่าวสารสยามยนต์
 

สยามยนต์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัท​ สยามยนต์แทรกเตอร์​​ จำกัด สาขาท่าวุ้ง-บ้านหมี่ ได้เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)และบริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน เรื่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต​ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์รถหยอดข้าวพร้อมติดเครื่องพ่นยาของ​คูโบต้า และยังร่วมรณรงค์ให้ความรู้ในการไถกลบตอซังเพื่อลดการเผาอีกด้วย ซึ่งเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับความรู้ในครั้งนี้กับสยามยนต์แทรกเตอร์กันเป็นจำนวนมาก

 766 total views,  1 views today