บริการของสยามยนต์ / ข่าวสารสยามยนต์
 

สยามยนต์ร่วมใจ...สานต่อพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ความดี

สยามยนต์ร่วมใจ      .. สานต่อพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ความดี

  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้จัดกิจกรรม “สยามยนต์ร่วมใจ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ความดี” ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่สร้างขึ้น

ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ซึ่งภายในงานผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายความอาลัย ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่มาบรรยายเรื่องประโยชน์ของเขื่อนป่าสักที่มีต่อภาคการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมเกษตรกรรมต่อไป

 613 total views,  1 views today