บริการของสยามยนต์ / แลกเปลี่ยนความรู้การเกษตร
 

เพิ่มปุ๋ยให้ดิน...จากซากข้าวโพด

      คุณมนตรี เอกสกุลไพบูลย์ หรือพี่แดง เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแบบน้ำฝนซึ่งปลูกได้ปีละ  1  ครั้ง  ดังนั้นเรื่องของเวลาและความรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ  พี่แดงเป็นเกษตรกรที่ชอบความทันสมัยของเครื่องจักรกลเป็นทุนเดิม    จึงเลือกใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนแรงงานในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การไถ  การหยอดข้าวโพด  การทำรุ่น  ฉีดปุ๋ย  กลบโคนต้น  ซึ่งพี่แดงย้ำว่าใช้เครื่องจักรทุกขั้นตอนสามารถทำไร่เพียงคนเดียวโดยไม่ต้องจ้าง  มีการวางแผนทุกขั้นตอน เช่น การเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทนโรค ร่วงหล่นน้อย การเว้นระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเข้าทำงานได้จนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยการเก็บเกี่ยวที่ดีต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เหมาะสม  เช่น ระยะเวลาที่ปลูก น้ำหนัก ความชื้น ราคาผลผลิต  มาเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว  โดยการเก็บเกี่ยวเลือกใช้รถเกี่ยว เพราะทำงานได้รวดเร็วทันเวลา  ร่วงหล่นน้อย  ประหยัด  เมื่อเกี่ยวข้าวโพดเสร็จ   เมื่อก่อนจะเผาซาก

ข้าวโพดทิ้ง   แต่มีการลองไถกลบซากข้าวโพดให้เป็นปุ๋ยในบางแปลงและสังเกตว่าแปลงที่ไถกลบจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าแปลงอื่นที่เผาจากไร่ละ 1.5 ตัน เป็นไร่ละ 2 ตัน เลยทีเดียว 

            “ในปีนี้ผมเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จก็จะไถกลบซากข้าวโพดในทุกแปลง   และตั้งใจว่าจะซื้อเครื่องมือเพิ่ม คือ โรตารี่เพื่อช่วยปั่นดินและซากข้าวโพดให้ละเอียดเพื่อกลายเป็นปุ๋ย ได้ง่ายขึ้น  ลดการเผาทิ้งให้ได้  100 %  เพราะผมเชื่อว่าการไถกลบซากข้าวโพดเป็นการเพิ่มมูลค่าจากซากที่มองดูเหมือนไม่มีค่าให้เป็นประโยชน์มากขึ้น และสามารถทำให้ดินในไร่ของผมมีคุณภาพ  เหมาะสำหรับการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีในปีถัดไปด้วย”   พี่แดงกล่าวทิ้งท้าย

 4,467 total views,  1 views today