Author: admin

ไม่ว่าจะอาชีพไหนๆก็ล้วนต้องสร้างรายได้ หลังๆมานี้หลายฟาร์มโคนม โคเนื้อ ลดต้นทุนด้านอาหารหยาบและอาหารข้นเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นด้วยวิธี ปลูกและผลิตอาหารใช้เอง เช่น หญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพด หญ้าหมัก อาหารข้นTMR เป็นต้นฯ โดยเฉพาะหญ้าหมัก เป็นช่องทางรายได้ที่ดี มีขบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากอีกด้วย หญ้าหมัก - อาหารหมัก นิยมใช้หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพด นำมาหมักกับฟางและส่วนผสมอื่นๆ แต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากแถมง่ายด้วย ถามว่าถ้าง่ายทำไมเขาต้องซื้อ ก็เพราะว่าบางพื้นที่ผลิตไม่ทันแต่อาหารต้องใช้ทุกวันดังนั้น จึงทำให้ตลาดของหญ้าหมักยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ หญ้าหมัก จุดเริ่มต้นอยู่ที่วัตถุดิบสำคัญ หญ้าเนเปียร์ พืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงแล้ง เติบโตง่ายและไว แถมมีราคาที่ดีอีกด้วย การปลูกหญ้าเนเปียร์ ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นาน 6-7 ปี เหมาะกับพื้นที่จำกัด การให้น้ำทุกๆ 7-10 วัน ก็เพียงพอแล้ว ลดต้นทุนในการให้น้ำเหมาะกับช่วงแล้ง อายุที่เหมาะสมสำหรับที่จะมาเป็นอาหารสัตว์ คือ 60 วัน