Author: Content Manager

มั่นใจเลือกใช้ "โดรนการเกษตรคูโบต้า" จากสยามยนต์ ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐาน ความพร้อมอะไหล่ ซ่อมเร็วซ่อมจบ ความเป็นมืออาชีพของทีมงานโดรน การันตีคุณภาพ โดยช่างเหรียญทอง สาขาโดรนการเกษตรขอแสดงความยินดี กับ ช่างเหรียญทอง ประจำปี2566 คุณบดินธ์ ปานเจริญทรัพย์ (ช่างเอ็ม) ผู้จัดการศูนย์บริการ บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด

"45 ปี คูโบต้า 45 ปี แห่งความสุข" จัดโดย กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ลพบุรี-สระบุรีได้จัดขึ้น เพื่อฉลองครบรอบ 45ปีคูโบต้าในงานได้เปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ทั้ง 3 รุ่น พร้อมทั้งฉลองวันเกิดให้กับลูกค้าที่มีอายุครบรอบ45ปี แจกทองคำให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าคูโบต้าแบบจัดหนัก รวมไปถึงสยามยนต์ได้ร่วมกันสร้างความสุข ความสนุก และเสียงหัวเราะภายในงาน พร้อมกับคำมั่นสัญญาให้กับลูกค้าสยามยนต์ ว่าเราจะดูแลทุกท่านให้ดีตลอดไป…..

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท #ครบรอบ42ปี เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการและพนักงานกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ทั้งนี้ทางบริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและใช้บริการต่างๆ ของเราเสมอมาและทางสยามยนต์หวังว่าจะได้ดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดไปนะครับ

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้รับรางวัล President Award ประจำปี 2022 ระดับ Gold Class B จากที่ทางบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2022 ภายใต้ชื่อโครงการ “President Award” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของผู้แทนจำหน่ายอย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านอะไหล่ ด้านสินเชื่อ ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รางวัล President Award จึงถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทสยามยนต์ที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

ขอขอบพระคุณคุณชัยอรุณ นิยมสวัสดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่แนะนำ การปลูกสับปะรดและการปลูกพืชไร้สารพิษ ในครั้งนี้เป็นแนวทางการทำเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่สนใจศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรค่ะ