ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สยามยนต์ มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ และสังคมเกษตรกรรมของคนไทยสู่อาเซียน พัฒนาให้เติบโตก้าวกระโดด โดยบุคลากรมืออาชีพ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยบนความร่วมมือของพันธมิตรและเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

นโยบายของเรา

สยามยนต์มุ่งเน้นการให้บริการครบวงจรกับลูกค้า และมีการเทรนนิ่งบุคลลากรทั้ง เรื่องการให้บริการ และอัพเดทความรู้ที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ พนักงานสามารถเข้าใจ และแนะนำทุกอุปกรณ์การเกษตรที่ตอบโจทย์กับลูกค้าได้ อย่างคุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้นธุรกิจของเรายังมีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง ยืนในทุกกระบวนการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม

ประวัติกลุ่มบริษัทสยามยนต์

กลุ่มบริษัทสยามยนต์

สยามยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 44 ด้วยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความยั่งยืน
ให้กับสังคมเกษตรกรรม สยามยนต์จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่าง ตรงจุด พร้อมบริการที่ประทับใจ ให้กับลูกค้าสยามยนต์ทุกคน
2524

10 มีนาคม 2524 เริ่มก่อตั้ง“ร้านสยามยนต์ลำนารายณ์”

จำหน่ายรถไถนาเดินตาม และเครื่องยนต์ทางการเกษตร
2542

2542 เริ่มขายแทรกเตอร์เก่าจากญี่ปุ่น

เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรที่เริ่มเปลี่ยนแปลง
2546

กันยายน 2546

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์ใหม่คูโบต้า
2547

1 ตุลาคม 2547

จัดตั้ง "บริษัท สยามยนต์ แทรกเตอร์ จำกัด"
2550

5 กันยายน 2550

เปิดสาขาย่อยที่ อ.ท่าวุ้ง

6 กันยายน 2550

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจังหวัดสระบุรี และจัดตั้งบริษัท สยามแทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
2556

รับรางวัล

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2556 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

17 สิงหาคม 2556

เปิดสาขาย่อยที่ อ.บ้านหมี่
2558

7 กันยายน 2558

เปิดโชว์รูมใหม่สาขาท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
2561

ธันวาคม 2561

เปลี่ยนวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัลแบบครบวงจร
2562

31 พฤษภาคม 2562

เปิดสาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี