ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณที่เราเก็บไว้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้ก่อนที่จะใช้บริการของเรา การใช้บริการของเราจะถือว่าคุณยินยอมและยอมรับในการใช้ข้อมูลของคุณ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษา

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ติดต่อและได้รับจากคุณ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หรือข้อมูลการชำระเงิน นอกจากนี้เรายังอาจเก็บข้อมูลการใช้ บริการของคุณ เช่น ประวัติการใช้บริการ, ข้อมูลการนำทางเว็บไซต์, และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ เพื่อเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการของเรา

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อกับคุณ, การสนับสนุน, การวิเคราะห์และการวิจัย เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้บริการของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
  • ติดต่อให้คำปรึกษาหรือการสนับสนุน
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการติดต่อกับลูกค้า
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

3. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และจะทำการลบหรือทำลายข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานหรือตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว

4.การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บริษัทพันธมิตร, บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ, หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะให้ความสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในการแบ่งปันข้อมูลของเรา

5.การป้องกันข้อมูล

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่โปรดทราบว่าการส่งข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยสมบูรณ์ และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

6.สิทธิของผู้ใช้

คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง และสามารถขอให้ข้อมูลถูกปรับปรุงหรือลบออกจากฐานข้อมูลของเราได้ เราจะให้ความสนับสนุนและปฏิบัติตาม คำขอเหล่านั้นตามกฎหมาย

7.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสมควร โดยจะมีการแจ้งอยู่ในเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่