ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ 
"ธุรกิจเกษตรที่หลากหลาย"

พร้อมส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่สังคมเกษตรกรรม ตามวิสัยทัศน์ ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ด้วยบริการ แนวคิดและนวัตกรรมด้านการเกษตรยุคใหม่สู่ความยั่งยืน

ธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมเกษตรกรรม

สยามยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 44 ด้วยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความยั่งยืน
ให้กับสังคมเกษตรกรรม สยามยนต์จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่าง ตรงจุด พร้อมบริการที่ประทับใจ ให้กับลูกค้าสยามยนต์ทุกคน
เกี่ยวกับกลุ่มสยามยนต์

บริการของเรา

บริษัทสยามยนต์เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นในการให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในด้าน
เทคนิคโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนทาง
วิชาชีพ พร้อมทั้งบริการที่ครบวงจรทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย

ข่าวสารสยามยนต์

ดูข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าวโพด ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ทางบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ได้ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทยจำกัด ไปจัดกิจกรรมที่แปลงข้าวโพดลูกค้า ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในงานได้มีการนำสินค้า แทรกเตอร์ รถเกี่ยว และโดรนการเกษตร ไปนำเสนอให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ

กิจกรรมวันสงกรานต์ สยามยนต์แทรกเตอร์ ลพบุรี-สระบุรี ทั้ง 6 สาขา

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเพื่อขอพรเป็นศิริมงคล และการเล่นกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

อ่านต่อ

วันครบรอบก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ครบรอบ 43 ปี

ภาพกิจกรรมวันครบรอบก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ครบรอบ 43 ปี กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ผู้บริหารและบุคลากร ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรร่วมกันในทุกสาขาเพื่อเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ