ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

ข่าวสารสยามยนต์

แชร์ข่าวนี้ผ่านช่องทาง:

พาเกษตรกรเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม

เกษตรจังหวัดลพบุรี และบริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการ พาเกษตรกรและกลุ่มยังสมาร์ทเข้าเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย อาทิเช่น การวัดอุณภูมิข้าวเพื่อการเก็บเกี่ยวที่แม่นยำ การวางระบบน้ำในแปลงผัก ชมเทคโนโลยีเครื่องจักรไร้คนขับ การใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดแรงงาน ฯ สามารถนำไปปรับใช้หรือถ่ายทอดกับเกษตรกรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาเป็นเกษตรยุคใหม่ที่เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ข่าวสารสยามยนต์

ดูข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าวโพด ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ทางบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ได้ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทยจำกัด ไปจัดกิจกรรมที่แปลงข้าวโพดลูกค้า ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในงานได้มีการนำสินค้า แทรกเตอร์ รถเกี่ยว และโดรนการเกษตร ไปนำเสนอให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ

กิจกรรมวันสงกรานต์ สยามยนต์แทรกเตอร์ ลพบุรี-สระบุรี ทั้ง 6 สาขา

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเพื่อขอพรเป็นศิริมงคล และการเล่นกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

อ่านต่อ

วันครบรอบก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ครบรอบ 43 ปี

ภาพกิจกรรมวันครบรอบก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ครบรอบ 43 ปี กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ผู้บริหารและบุคลากร ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรร่วมกันในทุกสาขาเพื่อเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ