ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รถขุด

รถขุด

U17-3 KIS

ยอดนิยม
ราคา 780,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 16.00 (HP) กำลังเครื่องยนต์
ขนาดบุ้งกี๋ 0.04 ลูกบาศก์เมตร

คล่องตัวเกินต้าน สู้งานเพื่อมืออาชีพ งานก่อสร้าง :เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่ใช้งานปรับพื้นที่ในพื้นที่จำกัด ขุดวางท่อขนาดเล็ก รวมถึงงานปรับภูมิทัศน์งานเกษตร :เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการตัวช่วยทดแทนแรงงาน และเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นที่ ขุดหลุมปลูกต้นไม้ วางท่อในระบบสวน หรืองานบำรุงรักษาหลังปลูก

รถขุด KX033 KIS

ราคา 1,203,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 27.5 กำลังเครื่องยนต์
น้ำหนักตัวรถ 3220 กิโลกรัม
ขนาดบุ้งกี๋ 0.11 ลูกบาศก์เมตร

มืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง

รถขุด KX033 KIS (AC)

ราคา 1,403,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 27.5 กำลังเครื่องยนต์
น้ำหนักตัวรถ 3390 กิโลกรัม
ขนาดบุ้งกี๋ 0.11 ลูกบาศก์เมตร

มืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง KX033 Series ช่วงการทำงานเหมาะสม ถูกใจสายลุย

รถขุด U36 KIS

ราคา 1,228,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 27.5 กำลังเครื่องยนต์
น้ำหนักตัวรถ 3520 กิโลกรัม
ขนาดบุ้งกี๋ 0.11 ลูกบาศก์เมตร

มืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง

รถขุด U36 KIS (AC)

ราคา 1,428,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 27.5 กำลังเครื่องยนต์
น้ำหนักตัวรถ 3670 กิโลกรัม
ขนาดบุ้งกี๋ 0.11 ลูกบาศก์เมตร

มืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง U36 Series คล่องตัวเกินใคร ถูกใจสายเนี๊ยบ