ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

เครื่องจักรกลงานปศุสัตว์

เครื่องจักรกลงานปศุสัตว์

แทรกเตอร์ MU4902-B KIS

ราคา 751,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 49.00 กำลัง

แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด

แทรกเตอร์ MU5702-B

ยอดนิยม
ราคา 887,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 57.13 กำลัง

แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด

แทรกเตอร์ MU5702-B KIS

ราคา 922,000 บาท
กำลังเครื่องยนต์ 57.13 กำลัง

แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด

1 7 8 9