ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ MCR950+GRABBER(MCR950G)

ราคา 330,000 บาท

อเนกประสงค์ ตอบโจทย์งานขน

เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทำงาน ยกผลผลิตได้สูง 5.5 เมตร ใช้ขนย้ายผลผลิตได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองการใช้งานของเกษตรกรมืออาชีพ

แกลอรี่