ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ180

ราคา 71,000 บาท

ตีดินละเอียด ทุกงานดินแห้ง

ตีดินลึก ละเอียด ทุกงานดินแห้ง โดยชุดใบมีดถูกออกแบบ ให้มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล เพื่อการเตรียมดินคุณภาพสำหรับงานไร่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด หรือไร่มันสำปะหลัง ทำให้สามารถตีดินได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดวัชพืชพร้อมคลุกเคล้ากับดิน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ดาวน์โหลดแคตตาล็อค