ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขุดมันสำปะหลังตราช้าง CDC80

ราคา 77,000 บาท

งานขุดคุณภาพ ทดแทนแรงงาน ลดการสูญเสียผลผลิต

แกลอรี่