ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100

ราคา 67,500 บาท

ทดแทนแรงงาน เต็มประสิทธิภาพการปลูก ลดระยะเวลาในการปลูก โดยการรวม 3 ขั้นตอนในการปลูก ได้แก่ ยกร่องพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดท่อนพันธุ์ และปลูก ทำให้ได้งานมากขึ้น มีความแม่นยำในการปลูก ด้วยชุดตัดที่สามารถตัดท่อนมันได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ท่อนพันธุ์ตั้งตรง อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นได้

แกลอรี่