ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP200F

ราคา 120,000 บาท

แกลอรี่