ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เครื่องลำเลียงท่อนพันธุ์ ตราช้าง รุ่น LD100

ราคา 78,000 บาท

ผู้ช่วยในการทำไร่อ้อยแบบมืออาชีพ

ลดการใช้แรงงาน : ใช้แรงงานเพียงคนเดียวตลอดกระบวนการปลูก เมื่อใช้เครื่องลำเลียงท่อนพันธุ์ เครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน
และรถบรรทุกทำงานร่วมกัน
ทำงานรวดเร็ว : สายพานลำเลียงแข็งแรง สามารถลำเลียงท่อนพันุ์ได้มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อนาที จึงใช้เวลาเพียง 2 นาที
ในการลำเลียงท่อนพันธุ์เข้าสู่กระบะบรรทุกท่อนพันธุ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน
ลดการร่วงหล่น : ด้วยอัตราความเร็วในการลำเลียง และขอบสายพานลำเลียงมีความสูงที่เหมาะสม จึงทำให้อัตราการร่วงหล่นของท่อนพันธุ์
น้อยกว่า 1%

แกลอรี่