ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เครื่องไถระเบิดดินดาน ตราช้าง SS3

ราคา 60,000 บาท

ระเบิดดินดานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

แกลอรี่