ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

รถเกี่ยวนวดข้าว

รถเกี่ยวนวดข้าว

ชุดหัวบิดฝักข้าวโพด คูโบต้า CH-105

ราคา 290,000 บาท

ลุยงานข้าวโพด ตอบโจทย์ชีวิตใช้ง่ายขึ้น ชุดหัวบิดฝักข้าวโพดสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-105X Series

ชุดหัวบิดฝักข้าวโพด คูโบต้า CH-70

ราคา 230,000 บาท

เก็บเกี่ยวเต็มประสิทธิภาพ ลดการร่วงหล่นของผลผลิต

ชุดหัวบิดฝักข้าวโพด คูโบต้า CH-93

ราคา 290,000 บาท

ลุยงานข้าวโพด ตอบโจทย์ชีวิตใช้ง่ายขึ้น ชุดหัวบิดฝักข้าวโพดสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-93 Series

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด ตราช้าง CK105X

ราคา 62,000 บาท

ออกแบบให้เหมาะสมกับการทำงานในไร่ข้าวโพด

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด ตราช้าง CK70 PRO

ราคา 45,000 บาท

ผลผลิตสะอาด คุณภาพดี ร่วงหล่นน้อยกว่า 5% ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่น DC-70PRO Series

1 2 3 5