ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

เครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องจักรกลการเกษตร

จอบหมุน RX175E

ราคา 63,600 บาท

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนาขึ้น 6 มม. และชุก U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณกากบาท พร้อมการออกแบบให้ตีดินได้ละเอียด มีน้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยจอบหมุน รุ่นแขนกลางแบบธรรมดา และสามารถยกจอบหมุนได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พีทีโอ

จอบหมุน RX183F

ราคา 65,100 บาท

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนาถึง 7 มม. ชุด U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณกากบาท และท่อผ่านกระบวนการชุบแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมการออกแบบให้ตีดินได้ละเอียด น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยจอบหมุนรุ่นแขนกลางแบบธรรมดา และสามารถยกจอบหมุนปั่นได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พีทีโอ

จอบหมุน RX183F-S

ราคา 67,100 บาท

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนาถึง 7 มม. ชุด U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณกากบาท และท่อผ่านกระบวนการชุบแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมการออกแบบให้ตีดินได้ละเอียด น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยจอบหมุนรุ่นแขนกลางแบบพิเศษ ยกจอบหมุนได้สูง สะดวกยิ่งขึ้นในการข้ามคันนา และสามารถยกจอบหมุนปั่นได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พีทีโอ

จอบหมุน RX193F

ราคา 69,500 บาท

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนาถึง 7 มม. ชุด U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณกากบาท และท่อผ่านกระบวนการชุบแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมการออกแบบให้ตีดินได้ละเอียด น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยจอบหมุนรุ่นแขนกลางแบบพิเศษ ยกจอบหมุนได้สูง สะดวกยิ่งขึ้นในการข้ามคันนา และสามารถยกจอบหมุนปั่นได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พีทีโอ

จอบหมุน RX193F-S

ราคา 71,500 บาท

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนาถึง 7 มม. ชุด U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณกากบาท และท่อผ่านกระบวนการชุบแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมการออกแบบให้ตีดินได้ละเอียด น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยจอบหมุนรุ่นแขนกลางแบบพิเศษ ยกจอบหมุนได้สูง สะดวกยิ่งขึ้นในการข้ามคันนา และสามารถยกจอบหมุนปั่นได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พีทีโอ

1 2 3 4 33