ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

ข่าวสารสยามยนต์

ข่าวสารสยามยนต์

ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท ครบรอบ42ปี

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท #ครบรอบ42ปีเพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการและพนักงานกลุ่มบริษัทสยามยนต์ทั้งนี้ทางบริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและใช้บริการต่างๆ ของเราเสมอมาและทางสยามยนต์หวังว่าจะได้ดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดไปนะครับ

อ่านต่อ

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้รับรางวัล President Award ประจำปี 2022 ระดับ Gold Class B

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้รับรางวัล President Award ประจำปี 2022 ระดับ Gold Class B จากที่ทางบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2022 ภายใต้ชื่อโครงการ “President Award” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของผู้แทนจำหน่ายอย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านอะไหล่ ด้านสินเชื่อ ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รางวัล President Award จึงถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัทสยามยนต์ที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

อ่านต่อ
1 2